BDXæL DANUNU

Ni nak nis dohb re sakna nakna dxipblas rdo´ana nes gyex Lu´a re. Lo gixlyu lats sak gi´awni kalotis sak, sikni nak ra:

SAK IDXæLU DANUNU:

SAK SYAW LOHNU LOH GYABRE